ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

ลำดับที่ กิจกรรม เริ่ม สิ้นสุด
1เปิดภาคเรียนที่ 114 พฤษภาคม 256730 กันยายน 2567
2เวียนเทียน วันวิสาขบูชา21 พฤษภาคม 2567
3ประชุมผู้ปกครองนักเรียน26 พฤษภาคม 2567
4วันไหว้ครู และทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน ครบ 4 รอบ20 มิถุนายน 2567
5วันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย26 มิถุนายน 2567
6ค่าย ธรรมะ สู่ดวงใจ9 กรกฏาคม 256710 กรกฏาคม 2567
7สอบระหว่างภาคเรียนที่ 115 กรกฏาคม 256716 กรกฏาคม 2567
8ทัศนศึกษา DREAM WORLD26 กรกฏาคม 2567
9สอบปลายภาคเรียนที่ 116 กันยายน 256717 กันยายน 2567