ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/126100027027
มัธยมศึกษาปีที่ 2/122001022123
มัธยมศึกษาปีที่ 3/135000035035
มัธยมศึกษาปีที่ 4/119200021021
มัธยมศึกษาปีที่ 5/122100023023
รวม12440101281129