ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/125010125227
มัธยมศึกษาปีที่ 2/121020021223
มัธยมศึกษาปีที่ 3/135000035035
มัธยมศึกษาปีที่ 4/121000021021
มัธยมศึกษาปีที่ 5/121120022224
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119022019423
รวม142172114310153