ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/126010026127
มัธยมศึกษาปีที่ 2/121011021223
มัธยมศึกษาปีที่ 3/135000035035
มัธยมศึกษาปีที่ 4/121000021021
มัธยมศึกษาปีที่ 5/123010023124
รวม12603101264130