ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/126001026127
มัธยมศึกษาปีที่ 2/122010022123
มัธยมศึกษาปีที่ 3/135000035035
มัธยมศึกษาปีที่ 4/120010020121
มัธยมศึกษาปีที่ 5/122120023225
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119040019423
รวม14418101459154