ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/126000126127
มัธยมศึกษาปีที่ 2/122010022123
มัธยมศึกษาปีที่ 4/119001119221
มัธยมศึกษาปีที่ 5/121022021425
มัธยมศึกษาปีที่ 6/121101022123
รวม10913421109119