ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 2/121011021223
มัธยมศึกษาปีที่ 3/134001034135
มัธยมศึกษาปีที่ 4/122001022123
มัธยมศึกษาปีที่ 5/119420023225
มัธยมศึกษาปีที่ 6/121110022123
รวม11754301227129