ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/126010026127
มัธยมศึกษาปีที่ 2/118410022123
มัธยมศึกษาปีที่ 3/134001034135
มัธยมศึกษาปีที่ 4/122001022123
มัธยมศึกษาปีที่ 5/116810024125
มัธยมศึกษาปีที่ 6/121011021223
รวม137124301497156