ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/126001026127
มัธยมศึกษาปีที่ 2/121110022123
มัธยมศึกษาปีที่ 3/132102033235
มัธยมศึกษาปีที่ 4/120100221223
มัธยมศึกษาปีที่ 5/122010222325
รวม12132341249133