ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/125002025227
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117312020323
มัธยมศึกษาปีที่ 3/132002132335
มัธยมศึกษาปีที่ 4/121000221223
มัธยมศึกษาปีที่ 5/120103121425
มัธยมศึกษาปีที่ 6/120003020323
รวม1354112413917156