ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/123013023427
มัธยมศึกษาปีที่ 2/118023018523
มัธยมศึกษาปีที่ 3/132003032335
มัธยมศึกษาปีที่ 5/121112022325
มัธยมศึกษาปีที่ 6/123000023023
รวม1171411011815133