ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/123013023427
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116132117623
มัธยมศึกษาปีที่ 3/131004031435
มัธยมศึกษาปีที่ 4/120001220323
มัธยมศึกษาปีที่ 5/124100025025
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119040019423
รวม1332810313521156