ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/122005022527
มัธยมศึกษาปีที่ 2/120111021223
มัธยมศึกษาปีที่ 4/123000023023
รวม65116066773