ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/127000027027
มัธยมศึกษาปีที่ 2/115152016723
มัธยมศึกษาปีที่ 3/132003032335
มัธยมศึกษาปีที่ 4/122010022123
มัธยมศึกษาปีที่ 5/117511122325
มัธยมศึกษาปีที่ 6/122001022123
รวม135677114115156