ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/126010026127
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116412020323
มัธยมศึกษาปีที่ 3/130014030535
มัธยมศึกษาปีที่ 4/119002219423
มัธยมศึกษาปีที่ 5/117710024125
มัธยมศึกษาปีที่ 6/117303020323
รวม12514411213917156