ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/125020025227
มัธยมศึกษาปีที่ 2/119121020323
มัธยมศึกษาปีที่ 3/132003032335
มัธยมศึกษาปีที่ 4/122000122123
มัธยมศึกษาปีที่ 5/119320122325
มัธยมศึกษาปีที่ 6/120021020323
รวม137485214115156