ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/125011025227
มัธยมศึกษาปีที่ 2/121020021223
มัธยมศึกษาปีที่ 3/132012032335
มัธยมศึกษาปีที่ 4/122010022123
มัธยมศึกษาปีที่ 5/123200025025
มัธยมศึกษาปีที่ 6/122001022123
รวม14525401479156