ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/124003024327
มัธยมศึกษาปีที่ 2/121011021223
มัธยมศึกษาปีที่ 3/131013031435
มัธยมศึกษาปีที่ 4/119010319423
มัธยมศึกษาปีที่ 5/120210222325
รวม115247511716133