ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/126001026127
มัธยมศึกษาปีที่ 2/119031019423
มัธยมศึกษาปีที่ 3/134001034135
มัธยมศึกษาปีที่ 4/119012119423
มัธยมศึกษาปีที่ 5/121021121425
มัธยมศึกษาปีที่ 6/118005018523
รวม1370611213719156