ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/124111025227
มัธยมศึกษาปีที่ 2/119112020323
มัธยมศึกษาปีที่ 3/127008027835
มัธยมศึกษาปีที่ 4/123000123124
มัธยมศึกษาปีที่ 5/118610024125
มัธยมศึกษาปีที่ 6/118230020323
รวม12910611113918157