ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/122200324327
มัธยมศึกษาปีที่ 2/119120120323
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12500100251035
มัธยมศึกษาปีที่ 4/119020319524
มัธยมศึกษาปีที่ 5/122210024125
มัธยมศึกษาปีที่ 6/118040118523
รวม1255910813027157