ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2

ลำดับที่ กิจกรรม เริ่ม สิ้นสุด
1เปิดภาคเรียนที่ 21 พฤศจิกายน 256629 มีนาคม 2567
2ประชุมผู้ปกครองนักเรียน12 พฤศจิกายน 2566
3ถวาย ราชสดุดี22 พฤศจิกายน 2566
4งานนมัสการ หลวงพ่อโสธร24 พฤศจิกายน 2566
5งานชุมนุม ศิษย์เก่า25 พฤศจิกายน 2566
6งานวันดินโลก เปิดโลกวิชาการ7 ธันวาคม 2566
7ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า 28 ธันวาคม 2566
8สอบระหว่างภาคเรียนที่ 28 มกราคม 25679 มกราคม 2567
9งานกีฬาภายใน11 มกราคม 256712 มกราคม 2567
10เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 256726 มกราคม 2567
11เข้าค่ายลูกเสือ6 กุมภาพันธ์ 25677 กุมภาพันธ์ 2567
12สอบปลายภาคเรียนที่ 227 กุมภาพันธ์ 256728 กุมภาพันธ์ 2567
13ประกาสผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 27 มีนาคม 2567
14สอบแก้ตัวครั้งที่ 17 มีนาคม 256712 มีนาคม 2567
15สอบแก้ตัวครั้งที่ 213 มีนาคม 256715 มีนาคม 2567
16ม.3 และ ม.6 รับใบปรกาศณียบัตร ป.พ.1 และ ป.พ.228 มีนาคม 2567